Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Als je onze website bezoekt, verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Die willen wij ook geven. Maar niemand is perfect: er kunnen onjuistheden en onvolledigheden in sluipen. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • Plancktoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
 • Plancktoon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op deze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website.
 • Plancktoon is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Privacy verklaring

Over Plancktoon.nl

Plancktoon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met me op via communicatie@plancktoon.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken je persoonsgegevens

 • om je te kunnen e-mailen of bellen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • voor het afhandelen van je betaling
 • om offertes en facturen te kunnen toesturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Plancktoon neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Plancktoon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verkregen via een contactformulier dat je invult via de website en dat per e-mail bij mij binnenkomt.
 • Voor offertes, facturen en boekhouding gebruiken wij Excel, Word en Exact. In offertes en facturen gebruiken wij je naam en adresgegevens.

Bewaren en delen van persoonsgegevens

Plancktoon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Plancktoon verstrekt geen informatie aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plancktoon wil je de allerbeste gebruikservaring bieden. Hiervoor maken we gebruik van cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook kunnen we informatie over uw gebruik van onze site delen met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Advisurvival.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@advisurvival.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Advisurvival.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advisurvival.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via communicatie@plancktoon.nl.