Ga naar de inhoud

Melancholisch en springerig tegelijk

Vooruitlopend op hun eerste album ‘Beweegredenen’ brengt Plancktoon de komende tijd alvast een aantal tracks uit als singles. De eerste van deze singles is ‘Als alles ander was’ en komt uit op vrijdag 26 april.

Als alles ander was’ is een liedje over hoop en verlangen. Melancholisch en springerig tegelijk. De coupletten hebben een muzikale spanning die ontlaadt in een refrein waarop je wil ronddansen. Maar ook tekstueel is het nummer spannend en origineel: zonder geijkt rijmschema, maar met herhaling. Regels die het laatste woord van de vorige regel oppikken. En strofes die eindigen met dezelfde woorden als waarmee ze beginnen: Droom eens vooruit, Vooruit in de tijd, Tijd tot het eind, Droom eens vooruit.

Album ‘Beweegredenen’
‘Beweegredenen’ komt uit op vrijdag 7 juni. De acht liedjes op het album raken verschillende thema’s. Van maatschappijkritiek tot gevoelens als machteloosheid, hoop, verlangen, liefde en spijt. Een volwassen album in veel opzichten, maar nog steeds even speels, springerig en vol van ‘ear-candy’ als eerder werk van het duo. In 2022 debuteerden Freerk van Oudheusden en Casper Berhout met een EP van 4 liedjes. Daarop volgde nog eens 10 singles. En nu is het dan tijd voor hun eerste album.